Landgoed Anderstein • Woudenbergseweg 11 • 3953 ME • Maarsbergen

Fambusco

Het IFBK is een onafhankelijk Bureau Vaktechniek op het terrein van de Familiebedrijfskunde

Wij ondersteunen zakelijke dienstverleners en onderwijsinstellingen die erkennen dat het familiebedrijf een bijzondere ondernemingsvorm is en daaraan specifieke aandacht willen schenken. Het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek is één belangrijke bron voor de ontwikkeling van onze diensten. De andere bron van onze expertise is de jarenlange ervaring van onze partners met de advisering van familiebedrijven in de praktijk.

De familiebedrijfskunde is nog een relatief jong vakterrein. Toch biedt het wetenschappelijk onderzoek al een goed inzicht in de wijze waarop het familiebedrijf functioneert en zich onderscheidt van de niet-familiebedrijven. Familiebedrijven verschillen sterk van elkaar: van MKB tot en met beursgenoteerd en van lokaal naar wereldwijd actief. In hun vele verschillende verschijningsvormen hebben familiebedrijven ook veel strategische uitdagingen met elkaar gemeen

Het IFBK  heeft de kennis en kunde in huis om uw organisatie te helpen een scherper inzicht te krijgen in het functioneren van een familiebedrijf. Wij helpen om dit te vertalen naar een propositie die goed aansluit op uw klanten die de kenmerken hebben van een familiebedrijf of op uw studenten die werkzaam (zullen) zijn voor of in het familiebedrijf.

 • Onze Filosofie
  • Onze filosofie is gebaseerd op co-creatie tussen ons en onze relaties. Wij zijn er op gebrand om het samen werken en het delen van kennis te bevorderen. Juist in de familiebedrijfskunde zijn dat twee cruciale succesvoorwaarden, omdat dit een vakterrein is met een steile leercurve waarin professionals van totaal verschillende vakterreinen actief zijn.
  • Om zelf aan die randvoorwaarden te voldoen werken we op projectbasis in flexibele netwerkverbanden met partners die zich overtuigend als familiebedrijfskundige hebben bewezen. Alleen in onze eigen praktijk bewezen kennis wordt door ons bij onze relatie ingezet.
  • Gezien de grote contrasten die zich binnen een familiebedrijf kunnen voltrekken zoeken we in onze collegiale samenwerking en in de co-creatie met onze relaties ook de verschillen op. Verschillen zijn er immers om te overbruggen zodat je elkaar kan versterken.
 • Onze Missie
  • Onze missie is om bij te dragen aan de versterking van de familiebedrijven in al hun verschijningsvormen. Dat doen wij door een zo breed mogelijke toepassing van de familiebedrijfskunde in de praktijk te bewerkstelligen.
  • De familiebedrijfskunde kan in onze optiek in elk vakgebied binnen de zakelijke dienstverlening worden toegepast. Wij willen met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het terrein van de familiebedrijfskunde in elk vakgebied de bron zijn van verbetering van de dienstverlening aan het familiebedrijf.
  • Daarnaast maken wij ons sterk voor het creëren van een vaste plek voor de familiebedrijfskunde in de onderwijsprogramma's van allerlei onderwijsinstellingen. Onze missie is om binnen het hele onderwijsveld een verbijzondering te helpen realiseren ten behoeve van het familiebedrijf. De professionalisering van het familiebedrijf en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening begint immers bij het onderwijs en dat kan niet vroeg en goed genoeg.
 • Onze Visie
  • Het fenomeen familiebedrijf biedt een aantrekkelijk persoonlijk ontwikkelingsperspectief voor de breed georiënteerde dienstverlener, onderzoeker en docent.
  • Familiebedrijven gaan steeds meer beseffen dat zij niet alleen aandacht moeten schenken aan de strategie van het bedrijf, maar ook aan de strategische uitdagingen die te maken hebben met de relatie tussen de familie en het bedrijf.
  • Zakelijke dienstverleners gaan steeds meer beseffen dat het familiebedrijf niet alleen commercieel een interessante doelgroep is, maar vooral ook professioneel haar boeiende aspecten kent.
  • Op middellange termijn zullen meerdere zakelijke dienstverleners in verschillende vakgebieden adviseurs in huis hebben die goed vertrouwd zijn met zowel de familiale als de bedrijfsmatige aspecten van het familiebedrijf en zullen verschillende onderwijsinstellingen meerdere programma's hebben gelanceerd waarin de bijzondere kenmerken van het familiebedrijf centraal staan.
 • Onze Ambitie
  • Wij ambiëren een vaste kennispartner te zijn voor de zakelijke dienstverlener en onderwijsinstelling die zich doorlopend op het terrein van de familiebedrijfskunde wil ontwikkelen.
  • Het liefst starten we een initieel project op dat uitmondt in een meerjarige relatie. Onze ambitie daarbij is dat onze relaties uiteindelijk in staat zijn om volledig zelf in de eigen ontwikkeling op het terrein van de familiebedrijfskunde te kunnen voorzien.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

Klik hier voor het contactformulier.

of bel in op het onderstaande nummer:

+ 31 6 535 48 971