Landgoed Anderstein • Woudenbergseweg 11 • 3953 ME • Maarsbergen

Familiebedrijfskunde

Een vak apart

Bedrijfskunde is een verzamelnaam voor veel verschillende specialistische vakgebieden die in het bedrijfsleven worden ingezet om bedrijven goed te laten functioneren. Een bedrijfskundige is thuis op verschillende terreinen, waaronder strategie, marketing, interne organisatie, financieel management en personeelsmanagement. In het afgelopen decennium is men gaan beseffen dat er een wezenlijk onderscheid bestaat tussen twee categorieƫn van bedrijven: familiebedrijven en niet-familiebedrijven. Het familiebedrijf onderscheidt zich van de niet-familiebedrijven vanwege de bijzondere eigendoms- en zeggensschapsverhoudingen. Die zijn afhankelijk van de manier waarop een familie haar relatie met het bedrijf wil vorm geven. Een cruciaal gegeven is dat de familie hiermee haar betrokkenheid bij en dus invloed op het bedrijf organiseert vanuit verschillende mogelijke rollen (eigenaar, leiding gevende medewerker, niet-leiding gevende medewerker, toezichthouder). Familieleden moeten dus hun samenwerkingsrelaties in deze verschillende rollen gaan organiseren. Daar komt bij, dat de familieverhoudingen op een informele en indirecte wijze een invloed kunnen uitoefenen op de formele samenwerking van familieleden. Hieraan ontleent een familiebedrijf zowel haar kracht als haar zwakte. De familie kan zowel een kans als een bedreiging zijn voor het bedrijf. Kort gesteld: de familie doet er toe bij een familiebedrijf.

Vanuit de familiebedrijfskundige kijk op de zaak wordt rekening gehouden met de positie, invloed en ontwikkeling van de familie ten opzichte van het bedrijf. Vanuit dit vakterrein wordt er niet van uitgegaan dat je de familie en het bedrijf van elkaar moet scheiden, maar van elkaar moet onderscheiden. Juist met dat onderscheid kan een goede verbinding tot stand worden gebracht, een verbinding die noodzakelijk is voor een gezonde voortzetting van het bedrijf. Een goede verbinding kan alleen tot stand komen op basis van de erkenning dat ontwikkelingen binnen de familie en het bedrijf over en weer voor elkaar relevant zijn en dat tijdig hierop wordt geanticipeerd vanuit beide sferen. Dat vergt een goed strategisch inzicht en een gedegen bestuurlijke organisatie waarin de familie dus een prominente plaats inneemt.

Juist dat maakt de familiebedrijfskunde een boeiend vakgebied. De invloed van de familie heeft haar specifieke consequenties voor de klassieke bedrijfskundige vraagstukken op alle specialistische vakgebieden. Het IFBK  heeft in het afgelopen decennium de expertise opgebouwd om deze consequenties inzichtelijk te maken ten behoeve van zowel de zakelijke dienstverlening als het onderwijs. Op deze website wordt uit de doeken gedaan hoe u hiervan als zakelijke dienstverlener of onderwijsinstelling kunt profiteren.